«Επίσκεψη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» | 09.11.2021