“Να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας των ΜΜΕ” – Επιστολή στον Πρόεδρο του ΕΣΡ