«Γενικευμένη η επίθεση της κυβέρνησης σε εργαζόμενους και μεσαία στρώματα» | 09.05.2021