«Η κυβέρνηση ανέχεται την κερδοσκοπία και στραγγαλίζει τους μικρομεσαίους» | 24.09.2021