“Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάρρευση της οικονομίας” | 08.07.2020