«Η κυβέρνηση εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και όχι την βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας – Απαιτείται αλλαγή πολιτικής και για αυτό η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος» | 13.10.2022