“Η κυβέρνηση οφείλει έστω και τώρα να δώσει στη δημοσιότητα την πλήρη λίστα χρηματοδότησης των ΜΜΕ -Είναι ζήτημα διαφάνειας και δημοκρατίας” | 16.06.2020