Η Κυβέρνηση οφείλει να βάλει φραγμό σε αυθαίρετες απολύσεις εργαζομένων | 02.10.2019