Η Κυβέρνηση της Αριστεράς δίνει ένα δυνατό σήμα σε όλη την Ευρώπη