Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για τις χρηματοδοτήσεις του «ΦιλόΔημου»