«Οι πολιτικές της κυβέρνησης καταστρέφουν την πραγματική οικονομία και οδηγούν την χώρα σε δημοσιονομική κρίση» | 18.02.2022