“Η πολιτική της κυβέρνησης στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιβολή μέτρων λιτότητας” | 29.07.2020