Και στην εξωτερική πολιτική έχουμε κυβέρνηση Τζόκερ