Καταστρατήγηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των ΕΛΤΑ | 02.07.2020