«Καταθέτουμε ένα ολοκληρωμένα κοινωνικό και οικονομικό πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2027 – Με στήριξη του εισοδήματος, αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ» | 08.06.2023