Λειτουργία λατομείου στη θέση “Γούβα Μπατσί” στη Σαλαμίνα | 01.02.2020