Μη υπαγωγή των Δ.Ε.Υ.Α. στους πληττόμενους από την πανδημία κλάδους | 10.06.2020