«Δεν θα περάσει η προσπάθεια κουκουλώματος του σκανδάλου Novartis, δεν θα περάσει η προσπάθεια εκφοβισμού των προστατευόμενων μαρτύρων»