«Οι στόχοι της Νέας Αριστεράς κωδικοποιούνται στο τρίπτυχο: κοινωνική δικαιοσύνη, κλιματική δικαιοσύνη, επανεκκίνηση της Δημοκρατίας – Θέλουμε μια αριστερά του 21ου αιώνα που μπορεί να διεκδικεί την εξουσία» | 10.12.2023