Παρουσία σε συνέλευση των εργαζομένων καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας