«Προχωράμε συλλογικά και συντεταγμένα για την διαμόρφωση ενός αριστερού προοδευτικού σχεδίου για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας» | 01.12.2023