Στη Μεσσηνία 150 εκ. ευρώ από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εσωτερικών