Ο κ. Μητσοτάκης έπεσε στην παγίδα που έστηνε για την κυβέρνηση