«Τα αρτοποιεία της γειτονιάς χρειάζονται έμπρακτη στήριξη για να επιβιώσουν» | 18.11.2022