«Το ζήτημα της κλιματικής κρίσης είναι στρατηγικό για την Νέα Αριστερά – Δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονη αριστερή, προοδευτική δύναμη που να μην είναι πράσινη, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει και δίκαιη πράσινη μετάβαση χωρίς προοδευτικές πολιτικές και συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο» | 12.12.2023