Υδρευτικά και αρδευτικά έργα στο πρόγραμμα “Φιλόδημος” – Π.Ε. Ηρακλείου | 17.12.2019