Αναγκαίες δράσεις για την αντιπυρική προστασία και την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών | 20.11.2019