Προστασία των αγροτικών επιδοτήσεων από κατασχέσεις | 22.11.2019