ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

20|09|2019

Απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση | 20.09.2019

Ερώτηση με θέμα την απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση. Δείτε εδώ το κείμενο της ερώτησης