Δίπλα στον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τον αγρότη