«Η κυβέρνηση λειτουργεί με όρους καθεστώτος και στους θεσμούς αλλά και στην οικονομία» | 16.12.2022