«Η  θεσμική κατάπτωση επιδεινώνει την ήδη ζοφερή κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα» | 13.12.2022