Πρωτοφανή φαινόμενα λογοκρισίας στην ΕΡΤ | 03.03.2020