Σημαντικές περικοπές στη χρηματοδότηση των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού | 04.03.2020