ΔΡΑΣΕΙΣ

06|04|2017

Ομιλία στην κοινή συνεδρίαση Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών | 05.04.2017

Η διαμόρφωση και η υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης καθώς και η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, […]
02|04|2017

Ομιλία στην ημερίδα με θέμα “Θεσσαλονίκη 2030 – παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης” | Θεσσαλονίκη 30.03.2017

Δίνουμε έμφαση σε μία δυναμική και καινοτόμο μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και σε δραστηριότητες που η οικονομία εμφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, […]
24|02|2017

Ομιλία στο Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο | 23.02.2017

Συνολικά 1 δις € (ΕΠΑνΕΚ) θα κατευθυνθούν σε έργα για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και […]
04|02|2017

Ομιλία στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων | 15.02.2017

Δίνουμε έμφαση στην ενίσχυση της δυναμικής και καινοτόμου μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία υποδομών με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα, στην […]
02|02|2017

Ομιλία για τα δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ: Η πορεία προς την παραγωγική ανασυγκρότηση | 31.01.2017

Οι επετειακές εκδηλώσεις είναι συνήθως τυπικές διαδικασίες που καλείσαι να μνημονεύσεις ένα γεγονός του παρελθόντος από την ασφάλεια […]