ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

01|10|2020

“Γιατί η κυβέρνηση καλύπτει τα υπερκέρδη και την αισχροκέρδεια στην αγορά ηλεκτρισμού;” | 1.10.2020

Ερώτηση για τα υπερκέρδη και την αισχροκέρδεια στην αγορά ηλεκτρισμού. Δείτε την ερώτηση: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11390372.pdf
01|10|2020

“Μείζον ζήτημα νομιμότητας τίθεται για την απευθείας ανάθεση της ενημερωτικής καμπάνιας Μένουμε Σπίτι _ Μένουμε Ασφαλείς” | 1.10.2020

Ερώτηση  και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων σχετικά με την νομιμότητα της απευθείας ανάθεσης της ενημερωτικής καμπάνιας Μένουμε Σπίτι _ […]
01|10|2020

“Διαγνωστικοί έλεγχοι για την πανδημία του κορονοϊού” | 1.10.2020

Ερώτηση σχετικά με τους διαγνωστικούς ελέγχους για την πανδημία του κορονοϊού. Δείτε την ερώτηση: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11389510.pdf
30|09|2020

“Πρόθεση της Κυβέρνησης να αφαιρέσει τις εργατικές διαφορές από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας” |30.09.2020

Ερώτηση σχετικά με την πρόθεση της  της Κυβέρνησης να αφαιρέσει τις εργατικές διαφορές από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. […]
28|09|2020

“Ένταξη υγειονομικού, νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά” |28.09.2020

Ερώτηση για την ένταξη υγειονομικού, νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Δείτε το κείμενο […]
24|09|2020

“Η κυβέρνηση να άρει τον ρατσιστικό αποκλεισμό των αλλοδαπών καθαριστριών/ών από τα σχολεία” | 24.09.2020

Ερώτηση για την άρση του ρατσιστικού αποκλεισμού των αλλοδαπών καθαριστριών/ών από τα σχολεία. Δείτε το κείμενο της ερώτησης […]
24|09|2020

“Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο ΚΕΘΕΑ ένα χρόνο μετά την αλλαγή του τρόπου διοίκησής του” | 24.09.2020

Ερώτηση σχετικά με τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στο ΚΕΘΕΑ, ένα χρόνο μετά την αλλαγή του τρόπου διοίκησής του. […]
22|09|2020

“Ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού μέσω προγραμμάτων” |22.09.2020

Ερώτηση για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού μέσω προγραμμάτων. Δείτε την ερώτηση εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11379560.pdf
21|09|2020

“Περιβαλλοντικό έγκλημα στον Καρά Τεπέ Λέσβου” | 21.09.2020

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για το Περιβαλλοντικό έγκλημα στον “Καρά Τεπέ” Λέσβου. Δείτε το κείμενο της ερώτησης […]