Ενίσχυση της κτηνοτροφίας και της πτηνοτροφίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας | 09.07.2020