Παλινωδίες της κυβέρνησης στην ανάπτυξη του αεροδρομίου Καλαμάτας | 15.07.2020