Για πρώτη φορά η χώρα διαθέτει μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική